BiblerKristelig Bokhandel

Bibler

bibler

Bibler finnes i flere ulike oversettelser, utgaver og omslag. Alle utgavene inneholder det gamle testamente og det nye testamente. Norsk Bibel eller Den hellige skrift, Guds ord, Bibelselskapets Bibel, Studiebibel og mange barnebibler tilpasset til aldersgrupper. Du kan ha en bibel fra vanlig skoleutgave i stivperm innbinding til mest eksklusiv med gullsnitt, registrer og innbundet i kalvskinn.

Du kan finne de fleste utgaver av bibler på Kristelig Bokhandel Haugesund.